Jdi na obsah Jdi na menu
 


Schizofrenie (rozštěp mysli)

Jiné názvy: rozštěp mysli, rozdvojenost mysli, rozpůlení mysli, rozpolcenost mysli, schizofrenní endogenní psychóza, (nesprávně) rozdvojení (rozpůlení, rozpolcení) osobnosti, "schíza"

Anglicky: Schizofrenia

Příčina: vysoká hladina dopaminu v mozku

Úmrtnost: 10% (sebevražda)

Obor: Psychiatrie, Psychologie

 

Schizofrenie (z řečtiny schizein-rozštěpit a fren-myšlení, tedy doslova rozštěp mysli) je vážná psychiatrická nemoc, která se řadí mezi psychózy, je to psychiatrické onemocnění, které má prevalenci 1-2%. Psychiatři a psychologové označují slangové schizofrenii jako "schízu". Má spoustu forem, nejčastější je paranoidní. Pacient se schizofrenií se nazzývá schizofrenik. 10% schizofreniků ukončí svůj život sebevraždou (suicidium) a 20% z nich se o ni pokusí (sebevražedný pokus-tentamen suicidii, zkratka TS). Příčinou je vysoká hladina dopaminu v mozku. Vyskytuje se nejčastěji ve věku 15-30 let. Typy schizofrenie jsou zde řazeny podle příznivosti prognózy.

 

Paranoidní schizofrenie

Paranoidní schizofrenie je nejčastější forma schizofrenie. Řecké "paranoia" znamená pošetilost nebo šílenství.

Příznaky jsou paranoidní a perzekuční bludy, pacienti si např. myslí, že mluví s pánem Bohem nebo s jinými nadpřirozenými bytostmi, perzekuční bludy jsou mylná a chorobná přesvědčení, že člověka někdo pronásleduje a inventorní bludy se projevují tsk, že pacient si např. myslí, že vynalezl něco důležitého pro lidstvo. Často si myslí, že když vykonají nějakou jednoduchou činnost, že tím výrazně a pozitivně změní svět. Mezi časté příznaky patří také deprese a nadměrný stres, vztahovačnost, podezřívavost, neschopnost racionálního myšlení a tendence k sebevraždě. Mohou být také poruchy sluchu a slyšení. Typické pro každou schizofrenii je, že pacienti vnímají všechno, co se kolem nich děje. Příznaky musí trvat alespoň půl roku.

Přenos interhumánně není možný, avšak existují jisté genetické předpoklady pro schizofrenii.

Prevence spočívá v konzumaci jódu, omezení stresu v rodině i v zaměstnání/škole a dostatek spánku (normální zdravý dospělý člověk spí 6-9 hodin denně).

Léčba (terapie) je podávání antipsychotik, případně anxiolytik, podpůrná léčba je možná v konzultaci s psychologem. Paranoidní schizofrenie je velmi dobře léčitelná a má nejlepší prognózu ze všech schizofrenií.

 

Katatonní schizofrenie

Katatonní schizofrenie je vzácná, tvoří asi 3% případů schizofrenie.

Příznaky katatonní schizofrenie jsou vztahovačnost a úzkost, typické jsou stavy ztuhlosti trvající několik hodin až dnů, je možné také odmítání jídla. Typický znak schizofrenika je, že vnímá všechno, co se kolem něj děje. Jedno z diagnostických kritérií je, že schizofrenie musí trvat alespoň šest měsíců.

Přenos stejně jako u ostatních schizofrenií interhumánně nelze, genetické predispozice pro schizofrenii se však mohou přenášet na děti.

Prevence všech schizofrenií je konzumace jódu, omezení nebo vyhnutí se stresu a dostatek spánku.

Léčba (terapie) probíhá pomocí antipsychotik, případně anxiolytik, v případě katatonní schizofrenie i myorelaxancie (na uvolnění svalů). Jako podpůrnou přírodní léčbu všech schizofrenií lze použít jód. Prognóza katatonní schizofrenie je celkem pozitivní.

 

Hebefrenní schizofrenie

Hebefrenní schizofrenie, známá též jako dezorganizovaná schizofrenie či zkráceně hebefrenie je vzácná, tvoří asi 1% případů schizofrenie.

Příznaky hebefrenní schizofrenie je hlavně chování podobající se chování člověka v pubertě. Je možná také anxilie (úzkost) či megalomanické bludy (člověk si myslí, že je velmi významný, že je nejlepší, výjimečný atd.), euforie (chorobně, až nezdravě dobrá nálada) nebo naopak nihilistické bludy (člověk si myslí, že je absolutně nevýznamný, popírá svou existenci),  s tím spojená deprese a tendence k sebevraždě, případně neschopnost racionálního uvažování. Typické pro všechny schizofrenie je nadprůměrná schopnost vnímání. Podle diagnostických kritérií musí schizofrenie trvat alespoň 6 měsíců.

Přenos interhumánně nebyl prokázán. Jisté genetické podklady pro schizofrenii se mohou přenášet na ratolesti.

Prevence hebefrenní schizofrenie a ostatně všech schizofrenií: konzumace dostatku jódu, je důležité také nemít nadmíru stresu a dostatečně spát (dospělý zdravý člověk alespoň 6-9 hodin denně).

Léčba (terapie) stejně jako u ostatních schizofrenií probíhá pomocí antipsychotik (neuroleptik) a anxiolytik. Jako podpůrnou léčbu lze použít konzultace s psychologem a konzumací jódu. Hebefrenní schizofrenie nemá příliš dobrou prognózu.

 

Simplexní schizofrenie

Simplexní schizofrenie je nejvzácnější a nejvážnější ze všech schizofrenií. Je charakterizována tzv. uzavíráním se do sebe.

Příznaky simplexie, jak se také někdy simplexní schizofrenie nazývá, je tzv. uzavírání se do sebe, jak již bylo uvedeno. Může se objevit i neschopnost racionálního myšlení. Dále deprese a anxilie (úzkost), mohou se objevit suicidální tendence (sebevražedné sklony). Simplexní schizofrenie se také může projevovat poruchami hygienických návyků-pacienti si nečistí zuby, umývají se jednou za několik týdnů či méně často. Velmi rychle následuje přechod do chronicity. Typický znak schizofrenie je, že pacienti vnímají všechno kolem sebe. Schizofrenie trvá alespoň šest měsíců.

Přenos stejně jako u ostatních schizofrenií interhumánně není možný. Genetické dispozice pro schizofrenii se mohou přenášet z generace na generaci.

Prevence stejně jako u ostatních schizofrenií-konzumace jódu, omezit stres a dostatek spánku.

Léčba (terapie) probíhá stejně jako např. u hebefrenní schizofrenie, tedy antipsychotiky a anxiolytiky, podpůrná léčba-konzultace s psychologem a komzumace jódu. Simplexní schizofrenie má nejhorší prognózu ze všech typů schizofrenie, je špatně léčitelná a velmi rychle následuje rozpad osobnosti a přechod do chronicity.

 

 

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< duben / 2021 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 574820
Měsíc: 2056
Den: 59