Jdi na obsah Jdi na menu
 


Slovníček pojmů-Když nerozumím odbornému názvu

Zde najdete pojmy převzaté z latiny, ze staré (antické) řečtiny nebo vzácně z angličtiny, které se používají na tomto webu.

 

Výslovnost slov vyslovovaných jinak než podle českých pravidel výslovnosti:

ae a oe se vyslovuje jako dlouhé é, e: ve slovech: diarea (diarrhoea), hemoragie (hemorrhagie, haemorrhagia)

c se vyslovuje jako k ve slovech: articulatio, cardia, iecur (jecur), intestinum crassum, musculus (muskulus), pancreas (pankreas), per rectum, verticulum

di, ti, ni se vyslovuje tvrdě ve slovech: alternativní terapie, analgetikum, antibiotikum, antipyretikum, antivirotikum, anxiolytikum, apatie, articulatio, cardia (kardia), chinin, cytostatikum, dentis, diarea (diarrhoea), intestinum, -itis (-itida), kardiologie, medicína, medikace, medikament, megalomanistické bludy, mukolytikum, neuroleptikum (antipsychotikum), nihilistické bludy, obstipace, praktický lékař, psychopatie, radiologie, radioterapie, revmatismus, rutina (rituál), serum (sérum, antisérum, antidotum), suicidium, tentamen suicidii, testis, verticulum, vertigo

flu-like syndrom (influenza-like syndrom) je převzaté z angličtiny a vyslovuje se flu: lajk sindroum, influenza je vyslovováno in'flu:enza

ii se vyslovuje jako dlouhé í, i: ve slovech: tentamen suicidii

ph se vyslovuje jako f ve slovech: encephalum (encefalum)

rrh se vyslovuje jako "silné" r s přídechem, r:h ve slovech: diarea (diarrhoea), hemoragie (hemorrhagie, haemorrhagia)

th se vyslovuje jako t s přídechem, th ve slovech: glandula thyroidea, terapie (therapia)


 

agresivita (agrese)-stav, kdy má člověk více touhu útočit na lidi, zvířata a předměty kolem sebe, je přecitlivělý, agrese může být příznaky jak psychické tak fyzické nemoci, způsobena chemickými látkami nebo i genetická, vrozená (v tomto případě se nepovažuje za nemoc)

alternativní terapie (alternativní medicína)-medicína založená na alternativní léčbě, která je závislá hlavně na přírodě, makrobiotice apod.

analgetikum, mn. č. analgetika-léky proti bolestem

andrologie-věda zabývající se mužským pohlavním ústrojím a nemocemi mužského pohlavního ústrojí

antibiotikum, mn. č. antibiotika-léky účinkující přímo proti bakteriím, anti biotika z latiny-proti životu (bakterií)

antipyretikum, mn. č. antipyretika-léky na snížení tělesné teploty

antivirotikum, mn. č. antivirotika (virostatikum, mn. č. virostatika)-léky proti virům, nedokáží ho však přímo zničit, jen mu brání ve vstupu do buňky, případně mu brání buňku opustit

anxilie-úzkost, úzkostný stav

anxiolytikum, mn. č. anxiolytika-léky používaé při léčbě úzkosti (anxilie) a úzkostných poruch

apatie-lhostejnost, spavost, pacient je ospalý, "všechno je mu jedno" atd. Možné příčiny: nemoc, otrava chemickými látkami

arteterapie-viz terapie

articulatio-kloub, spojuje kosti a umožňuje tak pohyb

asexualita-porucha sexuální preference bez sexuální orientace

bakterie-jednobuněčný organismus schopen samostatného života, podle vlivu na lidský organismus je dělíme na neutrální (až 99%)-mají neutrální vliv na zdraví, pozitivní (0,8%)-mají pozitivní vliv na zdraví, např. laktobacily, některé kmeny Escherichia coli a negativní (0,2%)-mají negativní vliv na zdraví a mohou vyvolat nemoc, příklad: Coxiella burnetii způsobuje Q-horečku

benigní nádor-nezhoubný nádor, jeho buňky se množí podstatně pomaleji než buňky maligních (zhoubných) nádorů

bisexualita-sexuální orientace zaměřená na osoby obou pohlaví, její existence je v poslední době velmi sporná

cardia (kardia)-latinsky srdce

cefalgie (cefalea)-bolest hlavy

centrální nervová soustava (CNS)-společně s mozkem je to řídící centrum celého organismu, také vyhodnocuje emoce a získané informace, na které pak reaguje

cerebrum-latinsky mozek

chemoterapie-viz terapie

chirurgoterapie-viz terapie

chinin-základní lék proti malárii

cytostatikum, cytostatika-léky proti rakovině a leukemii, jsou toxické pro buňky a rakovinné buňky jsou k nim náchylnější, takže cytostatika nádorové buňky ničí, ale ničí i normální buňky (v menší míře)

defekace-vylučování stolice, vyměšování, lidově a nespisovně "kakání", vulgárně "sraní"

dehydratace-vratný pokles hladiny vody v těle na úroveň nedostatečnou pro lidský organismus

deprese-nadměrný smutek založený na poruše v úklidu serotoninu, jsou 2 druhy deprese: klasická deprese a dystymie, kdy dochází k zlepšení stavu a zhoršení stavu

dentis, mn. č. dentes-zub(y), slouží k rozmělnění potravy

dermatologie-obor zabývající se kůží a nemocemi kůže

diarea (diarrhoea)-průjem, vylučování řídké stolice více než třikrát za den, vulgárně "sračka"

elektrokonvulzivní terapie-viz terapie

emergence-pohotovost

emergentní medicína (jednotka intenzivní péče, JIP)-obor léčící akutní (náhle vzniklé) stavy, které mohou pacienta i ohrozit na životě, monitorují se základní životní funkce, případně se obnovují, v případě jakéhokoliv zhoršení stavu je k dispozici okamžitá lékařská péče do několika sekund, zavedením oddělení JIP se radikálně snížila úmrtnost na některé stavy

encephalum (encefalum)-řecky mozek

endogenní-vnitřní, mající původ uvnitř těla

endokrinní žlázy-žlázy s vnitřní sekrecí-např. slinivka břišní apod.

endokrinologie-interní věda zabývající se žlázami s vnitřní sekrecí a jejich nemocemi

ergoterapie-viz terapie, therapia

erytrocyty-červené krvinky, mají za úkol přenášet kyslík po těle do všech živých buněk

euforie-dlouhodobá povzneseně blažená, extrémně pozitivní nálada, je to příznak např. bipolární afektivní poruchy nebo autismu, název pochází z řeckého ευ (eu)-dobrý a φόρια-fória, foria-nálada

exkrement-výkal, směs nestrávených a škodlivých zbytků potravy, nepoužitelných krevních buněk, virů, bakterií a z převážné části vody

exogenní-vnější, mající původ mimo tělo

febrilie (latinsky febris, řecky pyretos)-horečka, tepelný stav organismu větší než 38 °C, subfebrilie je jen zvýšená tělesná teplota (37-38 °C)

filie-z řeckého "filos"-milovat, sexuální úchylka zaměřená sexuálně na určitou skupinu osob (pedofilie apod.)

flu-like syndrom (influenza-like syndrom)-příznaky podobné chřipce (influenze)-objevují se příznaky podobné běžné chřipce (bolesti kloubů, febrilie, cefalgie apod.)

fototerapie-viz terapie

gastrologie a hepatologie-obor zabývající se trávicím traktem a nemocemi trávicího traktu

glandula thyroidea-štítná žláza, vyrábí jód nezbytný pro správný psychický vývoj a funkci hormonů, vyrábí také některé hormony (TH)

glukóza (glukosa)-cukr, nezbytný pro funkci celého organismu, uskladňuje se v játrech

gynekologie-věda zabývající se ženským pohlavním ústrojím a jeho nemocemi, lidově "gynda"

hematologie-interní věda zabývající se krví a kostní dření a nemocemi krve (leukémie)

hemoragie (hemorrhagie, haemorrhagia)-krvácení, únik krve z cév mimo řečiště

hepar-řecky játra, funkce: viz iecur (jecur)

hidróza (hidrosa, perspirace)-pocení, vylučování škodlivých látek z těla pomocí potních žláz (na porvrchu většiny těla)

homeostáza (homeostáze)-udržování něčeho (hladina cukru v krvi, krevní tlak) na zhruba stejné hodnotě, homeostázou je myšlena i harmonie, rovnováha v těle

homosexualita-sexuální orientace zaměřená na osoby stejného pohlaví

hydratace-pravidelné dodávání organismu dostatku vody (zavodnění), nutné pro funkci organismu

hyper--předpona hyper- značí zvýšenost nebo nadměrnost dané hodnoty, také "nad"

hypo--předpona hypo- značí sníženost nebo nedostatečnost dané hodnoty, také "pod"

hypochondrické bludy-mylna a chorobná přesvědcění, že je člověk nemocný, nelze nijak vyvrátit bez léčivých přípravků nebo odborníka, pacient často myslí na možné dopady tréto "nemoci", což může vyvolat stresovou horečku, která může hypochondrické bludy ještě "posílit"

iecur (jecur)-latinsky játra-největší orgán v lidském těle, vykonává 516 (!) funkcí včetně výroby žluči, rozkladu červených krvinek, ukládání zásob cukru a tuku, detoxikace organismu a udržování homeostázy. Teď znáte prvních pět.

infekce (infekční nemoc, infekční choroba, infekční onemocnění)-nákaza, zavedení původce nějaké nemoci do živého organismu

infekční lékařství-obor zabývající se infekčními nemocemi a jejich léčbou

infikovaný-nakažený (člověk, zvíře, věc, jídlo, nápoj apod.)

interhumánní transport (interhumánní přenos)-přenos (transport) nějaké choroby způsobené parazitem, bakterií nebo virem, doslova "mezilidský" přenos, tedy přenos stykem s nakaženou osobou nebo sekrety/tělními tekutinami apod. infikované osoby: kapénková infekce, sexuální transport, dotyk pacienta nebo věci, které se dotkl, přenos krví, slinami, potem...

interna-viz interní

interní a interna-interní je zabývající se vnitřními funkcemi, orgány a pochody v lidském těle a jejich nemocemi, interna je interní oddělení

intestinum-střevo, v tenkém střevě (intestinum tenue) se živiny, voda a vitamíny vstřebávají skrz stěnu do krve (klky), v tlustém střevě (intestinum crassum) je odpad (trus, výkaly, vulgárně "hovno") připravený k defekaci

intestinum crassum-viz intestinum

intestinum tenue-viz intestinum

intoxikace-množství jedu (toxinu) v těle natolik velké, že vyvolá jisté příznaky (symptomy)

intramuskulárně-do muskulu (do svalu), např. léčivý přípravek nebo vakcína (očkování) může být podáván intramuskulárně

intravenózně-do vény (do žíly), podání např. léčivého přípravku do žíly

ischemie-nedostatečné prokrvení

-itis (-itida)-pokud končí v latině název nemoci -itis a v odborném názvu -itida, jedná se o zánět

kardiologie-věda zabývající se srdcem a nemocemi srdce

koli-řecky střevo

kolika-střevní křeč

kompulze-viz obsese

kontrahace a relaxace-kontrahace je stažení svalu a relaxace je uvolnění svalu, přeneseně se relaxací myslí i např. psychické uvolnění nebo odpočinek

kostní dřeň-viz os

krevní sérum-průhledná tekutina, mírně nažloutlá, obsahuje leukocyty, část plasmy a hlavně vodu, získává se sražením krve a vrchnější vrstva sražené krve je krevní sérum

labia-rty

latentní-klidový, skrytý, např. virus je v klidu a "spí"

letální-smrtelný-např. pokles (32 °C) nebo zvýšení (42 °C) tělesné teploty, dávka jedu, několik minut bez kyslíku atd.

leukocyty-(λευκός, leukos, leukós bílý) bílé krvinky, je jich mnoho druhů, mají za starost ničit všechny cizorodé látky

lingua-jazyk, mluvíme s ním, také je důležitý při trávení a ochutnávání potravy, přeneseně je tím myšleno i jazyk jako řeč: language (anglicky), langue (francouzky), lengua (španělsky)

lipidy-tuky, např. cholesterol, nepostradatelná součást organismu, avšak musí být jen v rozumné míře, uskladňují se v játrech

maligní nádor-zhoubný nádor, jeho buňky se rychle množí

medicína (z latinského art medicina, doslova umění léčit)-lékařství, věda zabývající se nemocemi lidí a jejich léčbou

medikace-naordinování určitého léčivého přípravku nebo léčivých přípravků vázaných na lékařský předpis

medikament-léčivý přípravek na lékařský předpis

megalomanistické bludy-člověk např. s paranoidní schizofrenií nebo s bipolární afektivní poruchou (v manické fázi) si myslí, že je velmi významný, že je vevšem nejlepší na světě, je předvědčený o svých nadlidských schopnostech atd. (samozřejmě mylná přesvědčení), a z tohoto chorobného špatného předsvědčení má pacient euforii apod. Bludy nelze bez medikamentů (léků) jakkoli logicky vyvrátit např. argumenty

metastáza (metastáze)-rozšíření "ložiska" nějaké nemoci o jiné místo v organismu, např. když se karcinoma (rakovina) přesune někam jinam je to metastáza

migréna-extrémní bolest hlavy

morbus-latinsky nemoc

mortalita-úmrtnost, uvádí se většinou v procentech (%; 10%, 42%, 65%, 97% atd.), kdy číslo značí, kolik pacientů ze sta na nemoc zemře (např. mortalita rozvinuté vztekliny se blíží 100%), může se uvádět i v desetinných čárkách (0,5% značí, že zemře pět z tisíce, 48,2% značí, že umře 482 z tisíce, 9,18% znamená smrt 918 z 10000, 0,0001% značí úmrtí jednoho z milionu pacientů atd.)

mukolytikum, mn. č. mukolytika-léky na kašel

musculus (muskulus)-sval, jsou nezbytné pro život, stahují se a uvolňují se a způsobují tak pohyb, resp. tlukot srdce apod.

myalgie-bolest svalů

myokard-srdeční sval

myorelaxancie-léky na uvolnění svalů, používají se např. při tetanu

nausea (nauzea)-žaludeční nevolnost, pocit na zvracení. "Je mi špatně."

nefrologie (řec. νεφρός, nefrós, nefros ledvina)-věda zabývající se ledvinami a nemocemi ledvin

neuroleptikum, mn. č. neuroleptika (antipsychotikum, mn. č. antipsychotika)-léky užívané při psychózách (schizofrenie, maniodepresivní psychóza apod.)

neurologie-věda zabývající se centrální nervovou soustavou a mozkem a nemocemi CNS a mozku

nihilistické bludy-jsou opakem megalomanistických bludů, objevují se u některých druhů schizofrenie a depresivní fáze bipolární afektivní poruchy, pacient je mylně přesvědčený o své nicotnosti a obsolutní bezvýznamnosti, až si myslí, že vůbec neexistuje, vyvrací tedy svou existenci, stejně jako všechny ostatní bludy

obsese a kompulze-obsese je chorobné mylné přesvědčení, které i sám pacient považuje za nesmyslné, např. že nechal zapnutou troubu apod., kompulze je tedy několikanásobná opakovaná kontrola, jestli troubu vypnul apod., nemoc se stálou obsesí a kompulzí se nazývá obsedantně-kompluzivní porucha

obstipace-zácpa, vylučování (defekace) tuhé stolice méně často než třikrát týdně

oftalmologie-oční lékařství zabývající se očima a nemocemi očí

onkologie-(řec. ογκος, onkos zduření, tumor, zvětšení) věda zabývající se rakovinou a léčbou (terapií) rakoviny

os-kost, pevný orgán, drží tělo pohromadě (zdravý dospělý člověk má 206 kostí) a v kostní dřeni (tzv. "morek") (zdravý dospělý člověk má asi 1500 ml)-se vyrábí krevní buňky (erytrocyty, leukocyty a trombocyty)

pancreas (pankreas)-slinivka (břišní), má za úkol vyrábět pankreatickou šťávu napomáhající trávení, mj. udržovat homeostatickou hladinu cukru v krvi pomocí inzulinu a glukagonu

pathos-řecky nemoc

perorálně (per or)-do úst, například volně prodejné léky, ale někdy i léky na lékařský předpis se většinou podávají perorálně, to znamená, že pacient látku vypije nebo spolkne

per rectum-do konečníku, např. čípky s léčivými přípravky se podávají per rectum

pneumologie (řec. πνεύμω, pneumo dech, plíce)-věda zabývající se plícemi a nemocemi plic

praktický lékař (všeobecné lékařství)-obor zabývající se běžnými nemocemi jako je chřipka apod.

profusní-extrémní, nadměrný, zvýšený, obří, mohutný

psychiatrie-věda zabývající se nemocemi psychiky a jejím léčení pomocí medikamentů, které narozdíl od psychologie předepisuje, psychiatrické medikamety jsou vázány na lékařský předpis

psychika-velmi složitá část lidské mysli, která má na svědomí i přemýšlení, chování atd., psychologové také vyslovili hypotézu, že existuje tzv. duše, která je nehmotná a částečně závislá na tom, co se děje v těle a je nesmrtelná

psychologie-věda podobná psychiatrii zabývající se chováním, osobností, psychickými pochody, psychikou a myšlením jedince, narozdíl od psychiatrie nepředepisuje žádné přípravky, o psychologii se často říká, že jí "nikdy není dosti"

psychopatie-psychická nemoc, porucha osobnosti

psychoterapie-viz terapie

psychóza-psychické onemocnění, při kterém se objevuje neschopnost chovat se správně a správně vnímat okolí

pulmo-plíce, pomocí mezižeberních svalů dýchají a dodávají do krve kyslík

radiologie-věda zabývající se radioaktivním zářením

radioterapie-viz terapie

rehydratace-dostatečné znovuzavodnění organismu po dehydrataci

relaxace-viz kontrahace

ren (řecky νεφρός, nefrós, nefros)-ledvina, má za úkol čistit krev pomocí glomerulů

renální-související s ledvinami

revmatismus-bolest nebo problémy s klouby, kostmi a svaly

rutina (rituál)-stav psychiky, kdy je tělo "naučené" na vykonávání nějaké činnosti v danou dobu, poruchy jako obliba rutinní činnosti a rituály se objevují např. u autismu nebo Aspergerova syndromu

saliva-slina, napomáhá k rozpuštění potravy

serum (sérum, antisérum, antidotum)-protijed, látka, která má za úkol neutralizovat (zničit) toxin, který v těle dělá problémy

sexuologie-obor zabývající se sexuálními nemocemi a deviacemi (poruchy sexuální preference atd.)

subfebrilie-viz febrilie

suicidální tendence-tendence k sebevraždě, sebevražedný sklon, sklony k sebevraždě-psychický stav, kdy pacient chce zabít sám sebe (spáchat sebevraždu)

suicidium (sui-sebe, caedere (čti ke:dere)-zabít)-sebevražda, útok na svou vlastní osobu, kdy osoba úmyslně a vědomě zničí vlastní život

symptom-příznak, projev nějaké nemoci, pacient symptom většinou prožívá negativně až na výjimky (euforie apod.)

syndrom-trs, soubor příznaků

tentamen suicidii (TS)-sebevražedný pokus (pokus o sebevraždu), sebevražda ukončená ve stadiu pokusu

terapie (therapia)-léčba, zmírnění nějaké nemoci nebo prodloužení jednotlivých fází nemoci, terapie napomáhá uzdravení nebo alespoň oddálení úmrtí pacienta

Příklady druhů terapií:

arteterapie-léčba vytvářením umění (kreslení, výtvarná umění...) je výborná při depresi, hypochondrii aj.

chemoterapie-léčba chemickými přípravky, obecně se tím myslí chemoterapie proti rakovině, ale už například i léčba paracetamolem (Paralen) je chemoterapie, je to obecně léčba chemickými přípravky

chirurgoterapie-léčba chirurgickým odstraněním určité tkáně-rakovina

elektrokonvulzivní terapie-léčba elektrošoky za částečné anestezie, uplatňuje se např. při depresi

ergoterapie-léčba prací-hypochondrie, deprese

fototerapie-léčba jasným bílým oslňujícím světlem, např. při depresi

psychoterapie-léčba pomocí ovlivňování psychiky, např. autosugesce-ovlivňování nevědomí-laicky řečeno autosugesce je, když si řeknete, že něco nějak bude a pak to tak bude, autosugescí lze léčit prakticky téměř všechny nemoci, některé nemoci však potřebují hlavně včasnou léčbu a intenzivní lékařskou péči

radioterapie-léčba radioaktivním zářením např. při rakovině porušením dělení buněk, které se v důsledku toho přestanou množit

testis, mn. č. testes-varle/varlata, mužský pohlavní orgán, vyrábějí spermie a androgeny, např. testosteron, lidově "kule", "kulky" či "koule"

toxin-jed, neživá látka, která má negativní vliv na lidské zdraví

tussis-kašel, samouzdravovací proces hojící průdušky, částice vycházející z těla ven při kašli dosahují krátkodobě rychlosti až 30 m/s

urea-primární moč, kyselina močová

urinace-močení

verticulum (řecky stomachós, gaster)-žaludek, slouží k částečnému natrávení potravy pomocí žaludečních kyselin (např. kyselina chlorovodíková, NaCl), které se pak tráví dál např. pankreatickými šťávami, vstřebává se skrz tenké střevo a část (cukry, tuky) se uskladňují v játrech

vertigo-závratě, točení hlavy, název vznikl od latinského názvu "verticulum"-žaludek, protože s vertigem jsou spojeny i žaludeční problémy jako zvracení (vomit), průjem (diarea) a nevolnost (nausea)

viróza, virosa-onemocnění způsobené viry

virus, zřídka vir-částice na hranici živého a neživého, rozmnožuje se tak, že přinutí buňku vyrábět další viry

vomit (vomitus)-zvracení, stahy žaludku, které nutí tekutinu uvnitř něj opustit tělo pomocí úst (nejčastěji kvůli infekci apod.)

workoholismus-posedlost prací až "závislost" na pracování, člověk s workoholismem se nazývá workoholik

zoonóza (zoonosa)-infekční nemoc přenášená zvířaty, např. vzteklina

 

 

 
 

 


Archiv

Kalendář
<< duben / 2021 >>


Statistiky

Online: 2
Celkem: 574814
Měsíc: 2054
Den: 59